Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodného sympózia PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

Správa z medzinárodného sympózia PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
Mgr.
Daniela
Džuganová
interná doktorandka Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaPrávnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
V dňoch 6. - 8. novembra 2013 sa už tradične uskutočnil ďalší ročník medzinárodného sympózia venovaného problematike práva, obchodu a ekonomiky, v známom vysokohorskom rekreačnom prostredí hotela Patria na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. Ide v poradí už o tretí ročník medzinárodného sympózia s rovnomenným názvom, organizovaný Katedrou obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý tak nadväzuje na predchádzajúce ročníky a na staršie tradície medzinárodných vedeckých konferencií fakulty od jej založenia v roku 1973.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri organizácií tohto podujatia spolupracovala s Ústavom státu a práva Akademie věd České republiky v Prahe a Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Medzinárodné sympózium bolo finančne zabezpečené z prostriedkov grantových projektov APVV č.0263-10 "Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní" a VEGA č.1/042/11 "Premeny kapitálových obchodných spoločností a družstiev" a za finančnej podpory generálneho sponzora AK PAVELA. Zborník s názvom
PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA III.
, ako je už dobrým zvykom, bol vydaný pred samotným konaním sympózia.
Úvodné slová, ktoré slávnostne otvorili tohtoročné medzinárodné sympózium, patrili
doc. JUDr. Jánovi Husárovi, CSc
., mim. prof., odbornému garantovi sympózia, ktorými srdečne privítal účastníkov a vyzdvihol jeho význam. Následne odovzdal slovo
JUDr. Jánovi Bártovi, PhD.,
riaditeľovi Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky a
JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc.,
z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ktorí vyjadrili radosť nad pokračujúcou tradíciou konania medzinárodného sympózia a jeho tematickou a geografickou širokospektrálnosťou.
Po úvodných slovách sa začal odborný program, ktorý bol zložený z troch tematických okruhov. Prvý okruh s názvom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).