Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej konferencie ESHTE/INATEL, Inatel Caparica Hotel, Costa da Caparica, Portugalsko, 17. - 18. október 2022

Pre právnika zaoberajúceho sa právom cestovného ruchu je zaujímavé navštevovať fóra medzinárodnej povahy, v rámci ktorých sa predmet diskusie sústreďuje na rôzne právne aspekty cestovania a cestovného ruchu. Vzhľadom na cezhraničnú povahu cestovania a nadnárodnú povahu mnohých prameňov právnej úpravy v tejto oblasti sa to javí aj ako nevyhnutné. Okrem každoročných konferencií IFTTA (International Forum of Travel and Tourism Advocates) sa posledné roky takýmto miesto jednoznačne stali konferencie, ktoré sa organizujú v Portugalsku pod záštitou ESHTE, Estorilskej vysokej školy cestovného ruchu a hotelových štúdií. Hoci prvá konferencia sa uskutočnila relatívne nedávno, v roku 2016, vedúcim osobnostiam tejto iniciatívy, a to najmä portugalskému profesorovi Carlosovi Torresovi spolu s talianskymi a španielskymi odborníkmi (Franceschelli, Morandi, Arcos), sa za menej ako desaťročie podarilo sústrediť významné množstvo právnikov v cestovnom ruchu, prevažne z Európy a Latinskej Ameriky a s ich účasťou organizovať podujatia a vydávať publikácie o cestovnom ruchu.

Tohtoročná konferencia, ktorá sa konala po odmlke spôsobenej pandémiou Covid-19 opäť prezenčne, bola uskutočnená ako oslava päťročnice vydania prvej knihy
New Package Travel Directive
a predstavenie aktuálneho založenia medzinárodného časopisu
International Journal of Tourism, Travel and Hospitality Law.
ESHTE publikuje knihy zborníkovej povahy prevažne v elektronickej podobe na webovej stránke https://tourismlaw.pt/books/, okrem toho sú v limitovanom počte dostupné aj v tlačenej podobe, často v podobe lístkovnice, ktorá umožňuje aj promptnú aktualizáciu papierových vydaní. Na tomto mieste spomenieme knihy:
1. Franceschelli, V, Morandi, F. Torres,C. (zost.)
Sustainable Tourism Law
. 2. vyd. Estoril: ESHTE - Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, 2019;
2. Franceschelli, V., Torres, C., Arcos, J. M., Jégouzo, L. (zost.)
Collective Commentary about The New Package Travel Directive.
Estoril: ESHTE - Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, 2020. (komentár smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS);
3. Tourism law in Europe. Estoril: ESHTE - Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, 2022;
4. Competition Law in Tourism. Estoril: ESHTE - Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, 2022.
Z tohto neúplného prehľadu je zrejmé, že pred niekoľkými rokmi neznáma portugalská webstránka v anglickom jazyku spolu s personálnou sieťou právnikov sa ocitli v centre diania tejto právnickej špecializácie.
1)
Ťažko vyzdvihnúť jednu knihu a znevážiť tak druhé, ale jednoznačne priekopnícky charakter má aj medzinárodne kvalitne obsadený komentár k novej smernici Európskeho parla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).