Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej konferencie Hospodárstvo a právo

Správa z medzinárodnej konferencie Hospodárstvo a právo
Mgr.
Mária
Ivanecká
interní doktorandi Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mgr.
Dušan
Marják
interní doktorandi Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dňa
18. marca 2011
sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka
medzinárodná konferencia
na tému
Hospodárstvo a právo
, ktorá bezprostredne nadviazala na pracovné stretnutie katedier obchodného práva. Aj medzinárodná konferencia sa konala v historických priestoroch Grandhotela Pupp, ktoré očarili účastníkov konferencie.
Prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult, rektor Vysokej školy Karlovy Vary slávnostne zahájil konferenciu a privítal všetkých jej účastníkov. Po ňom účastníkov privítal aj primátor mesta Karlovy Vary Ing. Peter Kulhánek. Na konferencii sa v hojnom počte zúčastnili predstavitelia jednotlivých univerzít či vysokých škôl zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Okrem predstaviteľov akademickej obce sa konferencie zúčastnili aj zástupcovia Sudcovskej únie Českej republiky, Notárskej komory Českej republiky, Českej advokátskej komory, Komory exekútorov Českej republiky a Ústavu štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. Konferencia mala teda početné zastúpenie predstaviteľov právnického stavu.
Dopoludňajší blok odborných príspevkov otvoril hosť z Ministerstva vnútra Českej r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).