Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011

Správa z medzinárodnej konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011
JUDr.
Hana
Magurová
Interná doktorandka Katedra ústavného práva PraF UK
V dňoch 31. marca 2011 až 2. apríla 2011 sa v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá - Papiernička uskutočnila medzinárodná, konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011
, už tradične organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.
V porovnaní s predchádzajúcimi (nemenej úspešnými) ročníkmi však šlo o prvé
Míľniky práva
, ktoré sa konali pod záštitou nového
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).