Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 2016, Brno, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, 10. - 11. november 2016, sekcia Právna obyčaj.

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Dny práva 2016, Brno, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, 10. - 11. november 2016, sekcia Právna obyčaj.
Doc. JUDr.
Miriam
Laclavíková
PhD.
Katedra dejín práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Doc. JUDr. PhDr.
Adriana
Švecová
PhD.
Katedra dejín práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
K už tradičným vedeckým podujatiam novembra patria Dni práva, konané na mimoriadne profesionálnej úrovni Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne. Tohto roku sa uvedené podujatie konalo v dňoch 10. - 11. novembra 2016. Ide o roky vysoko hodnotené vedecké fórum (určené osobitne pre mladých právnych vedcov), ktoré potvrdzuje dobrú povesť tamojšej Právnickej fakulty a vytvára kultivovaný priestor na vedecký diskurz. V tomto roku sa konferencia rozrástla na 11 sekcií, ktorých rokovania sa pretiahli do hlbokého popoludnia druhého dňa konferencie. Právnohistorická sekcia si vzala za cieľ bližšie tematizovať rozsiahlu (a to nielen z pohľadu samotnej histórie) a veľmi živú tému právnej obyčaje. Tým, že sa organizátori nezamerali pri pozvaní len na právnu históriu, sa s predmetnou témou identifikovala aj súčasná právna veda z oblasti medzinárodného práva či filozofie práva s možnosťou predstaviť aktuálne právne problémy s obyčajou spájané.
Po krátkej uvítacej reči hlavného organizátora sekcie Pavla Saláka sa začalo rokovanie sekcie vecne, spočiatku zamerané na historickoteoretickú reflexiu právnej obyčaje ako jedného z historicky dominujúcich prameňov práva osobitne v slovenských podmienkac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).