Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve
Mgr.
Daniela
Hlobíková
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
V dňoch 17. a 18. septembra 2015 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach uskutočnil už v poradí XII. ročník významnej medzinárodnej vedeckej konferencie Lubyho právnické dni, ktorý bol organizovaný Nadáciou Štefana Lubyho a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.
Prvý ročník konferencie sa konal z podnetu prof. JUDr. Jozefa Prusáka, CSc., v septembri 1990 v Trenčianskych Tepliciach ako prejav úcty k profesorovi Štefanovi Lubymu, najvýznamnejšiemu slovenskému civilistovi, právnemu teoretikovi a predstaviteľovi právnej komparatistiky v povojnových rokoch bývalého Československa, ktorý výrazne vplýval na verejný právnický život a ktorého zásluhou bola slovenská právna veda povznesená na európsku úroveň.
Témou posledného ročníka konferencie bola náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve.
Prof. JUDr. Štefan Luby, DrSc
., sa danou problematikou zaoberal vo svojom rozsiahlom dvojzväzkovom diele z teórie záväzkového práva
Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve
, ktoré si svoju dôležitosť a aktuálnosť zachovalo do súčasnosti.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).