Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z XVI. ročníka medzinárodného právnického bienále Lubyho právnické dni. Človek v práve. (Smolenice 21. a 22.9.2023)

 
Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied usporiadali XVI. ročník medzinárodného právnického bienále Lubyho právnické dni v dňoch 21. a 22. septembra 2023 v kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Rokovacími jazykmi konferencie boli slovenčina, čeština a angličtina.
Organizátori konferencie, pomenovanej
Človek v práve,
chceli spoločne s pozvanými rečníkmi a ostatnými hosťami hľadať odpovede na otázky, do akej miery je súkromné právo spôsobilé človeku ako zraniteľnej, krehkej entite práv a povinností poskytnúť skutočnú možnosť uplatnenia svojich práv a povinností, svojprávnosť. Na rozdiel od konferencií, ktoré sa zameriavali skôr na ochranu slabšej strany v zmluvnom práve alebo výlučne na ochranu spotrebiteľa, tohtoročné podujatie v Smoleniciach rozšírilo perspektívy na iné aspekty človeka, seniorov, pacientov či iných osôb s obmedzenými schopnosťami, ktoré zasahujú do objektívne želateľného štandardu spôsobilosti. Mnohé fyzické osoby sú osobitne znevýhodnené v digitálnom prostredí, subjektívna nespôsobilosť fungovať v tomto svete tvorí digitálnu zraniteľnosť. V čase a na mieste môže človek vnímať ako ohrozenie aj cudzie prostredie; týka sa to migrantov v cudzej krajine, ako aj obyčajných cestujúcich. Organizátori kládli otázky aj s ohľadom na miesto umelej inteligencie v právnom svete. Nielen ako ohrozenie človeka, ale aj v potencialite jej spôsobilosti. Aký je prienik umelej inteligencie s pojmom človek v práve? Spoločným menovateľom naznačených otázok bola teda skutočná spôsobilosť zraniteľných osôb na právne úkony.
Úvodné slovo k otvoreniu konferencie predniesla v mene organizátorov
prof. JUDr. Monika Jurčová, PhD.,
predsedníčka správnej rady nadácie. V príspevku poukázala na tradíciu konferencie a vzácnych kolegov, ktorí sprevádzali a sprevádzajú jej konanie od počiatkov založenia nadácie. Osobitná spomienka v príhovore patrila zosnulému profesorovi Christianovi Alunaru z Rumunska, ktorý sa bienále pravidelne a verne zúčastňoval a nielen jeho vedecká erudícia v prednesených príspevkoch, ale aj virtuózna hra na klavíri sa stala neoddeliteľnou súčasťou spoločenského večera v prvý deň konferencie. Profesorka Jurčová v príhovore zdôraznila ciele konferencie a požiadala, aby sme sa nebáli na prvý pohľad jednoduchých otázok a aby sme priznali obmedzené kapacity ľudskej existencie, len takto možno dospieť k pravdivým a v praxi realizovateľným riešeniam.
V úvodnej časti konferencie, vo štvrtok popoludní, ako prvý vystúpil
JUDr. Peter Straka, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
, ktorý v príspevku pod názvom
Zneužitie neskúsenosti a rozumovej nevyspelosti ako prehliadaný faktor v súkromnom práve
poukázal na to, aké fatálne dôsledky môžu tieto faktory vyvolať pri predčasnom zosplatnení úveru, ktoré často vedie aj k dobrovoľnej dražbe obydlia. Vyzval na rešpektovanie postupov reflektovaných aj v návrhoch generálnej advokátky z 12. januára 2023 vo veci C-598/21, bod 100, kde sa uvádza, že konan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).