Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správcovia konkurznej podstaty SR

Začiatkom júla tohto roka vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR
občianske združenie Správcovia konkurznej podstaty SR
(SKP SR). Jeho zakladateľmi sú samotní správcovia konkurzných podstát pôsobiaci na Slovensku. Cieľom bolo zjednotiť všetkých správcov a vytvoriť nezávislú, dobrovoľnú organizáciu fýzických osôb. Keďže sa počas výkonu svojej činnosti stretávame s mnohými nedostatkami súčasnej právnej úpravy, chceme sa zamerať na presadzovanie zmien v zákone o konkurze a pravidelne pripomienkovať návrhy zákonov, ktoré sa budú priamo dotýkať správcovskej činnosti. Chceme pripomienkovať najmä tie návrhy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť postavenie správcu v konkurznom konaní.
Ako poradný orgán
Zakladatelia združenia p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).