Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Štangová, Věra, Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu.

Štangová, Věra, Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 230 strán. ISBN978-80-7380-277-6.
Ján
Matejka
Jednou z pozoruhodných publikací konce roku 2010 v české právnické literatuře je odborná monografie autorky Věry Štangové s názvem
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu
, kterou vydalo Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Tato publikace, jako jediná v České republice, je věnována stále více aktuálnímu tématu rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovním právu, zejména zákazu diskriminace z důvodu pohlaví, a to nejen z pohledu práva českého, ale i mezinárodního, včetně práva komunitárního. Bližší rozbor a zkoumání těchto základních zásad, na nichž je budováno české pracovní právo, je navíc autorsky pojato nejen deskriptivně, ale především právněfilosoficky. Publikace navíc nezůstává pouze u klíčových právních otázek, poměrně podrobně se zabývá i související problematikou genderovou, institucionální, teoretickou a také legislativní, z jejichž detailního rozboru je na první pohled viditelná praktická zkušenost a zájem autorky o tuto problematiku. Pozornost je zaměřena nejen na základní zásady, z nichž zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace patří mezi nejvýznamnější. Autorka v mnoha směrech tyto otázky kriticky hodnotí a poukazuje na jejich klady i zápory (viz např.celková kritika označení rubriky § 13 odst. 2 zákoníku práce uvozené jako základní zásady, atd.).
Hlavní autorkou je doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., působící na katedře pracovního práva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).