Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Stanislav Mráz, Medzinárodné právo verejné.

Stanislav Mráz, Medzinárodné právo verejné.
Banská Bystrica, PrF UMB 2007, s. 564, ISBN 978-80-8083-541-7
Prof. JUDr.
Jaroslav
Chovanec
CSc.
V decembri minulého roka bola vydaná učebnica Medzinárodného práva verejného. Autorom predmetnej učebnice je vysokoškolský profesor, významný odborník na medzinárodné vzťahy a medzinárodné právo verejné a zahraničnú politiku, dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a dlhoročný vysokoškolský vedecko-pedagogický pracovník a predseda Spoločnosti pre medzinárodné právo Slovenskej akadémie vied.
Recenzovaná učebnica Medzinárodné právo verejnéje aktuálna i napriek tomu, že v Slovenskej republike bolo doteraz vydaných viacero učebníc tohto druhu i názvu (Ján Tomko, Miroslav Potočný, Ján Azud, Ján Klučka). Okrem toho sú na knižnom trhu i učebnice medzinárodného práva verejného z Českej republiky (Ji
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).