Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Stehlík, V., Hamuľák, O., Petr. M., Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh. Praha: Leges, 2011, 284 strán

Stehlík, V., Hamuľák, O., Petr. M., Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh. Praha: Leges, 2011, 284 strán
doc. JUDr.
Kristián
Csach
PhD. LL.M.
Ústav európskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Publikácia dvoch kmeňových pedagógov Katedry európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a podpredsedu Úradu na ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky je primárne určená na pedagogické účely. Vhodne dopĺňa publikáciu Ondreja Hamuľáka a Václava Stehlíka s názvom:
Praktikum práva Evropské unie. Ústavní základy a soudnictví
(Praha: Leges, 2011, 176 s.). Nielen česká právna obec tak dostáva do rúk ďalšie praktikum práva Európskej únie (skorším bol napríklad počin autorského dua Veronika Outlá a Pavol Hamerník pod názvom Praktikum práve Evropské unie, 2. vydanie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009).
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).