Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Stevček, M., Ficová, s. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1. Vydanie.

Stevček, M., Ficová, s. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1. Vydanie.
Praha: C.H.Beck, 2009, 955 strán
Doc. JUDr.
Milan
Ďurica
PhD.
Slovenský knižný trh právnickej literatúry sa nesporne v roku 2009 obohatil. Renomované právnické vydavateľstvo "Nakladatelství C. H. Beck Praha" sa rozhodlo, na prospech právnickej verejnosti, vstúpiť po druhýkrát na trh so slovenskými autormi. Tým prvými priekopníckym počinom bol Komentár k Obchodnému zákonníku pod autorskou taktovkou doc. JUDr. Márii Patakyovej, CSc.1) Pri všetkej skromnosti a zároveň k úcte k autorom komentárov je potrebné povedať, že tzv. šedé komentáre uvedeného vydavateľstva sa považujú za mienkotvorné a často sa s nimi stretneme aj napr. v citáciách odôvodnení rozhodnutí Najvyššieho súdu a Ústavného súdu ČR.
Výber kolektívu autorov komentára k občianskemu súdnemu poriadku považujeme osobne za veľmi dobrý, pretože sa podarilo spojiť popredných odborníkov teórie civilného procesného práva s odborníkmi z justičnej praxe. K zástupcom teórie civilného procesu nesporne patrí
doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc,
ktorá je iste pre mnohých známa z klasického pedagogického kolektívu Právnickej fakulty UK ako aj z publikačnej činnosti. Sem je potrebné zaradiť aj
doc. JUDr. Jána Ciráka
CSc, ktorý určite zhodnotil aj svoju hmotnoprávnu orientáciu, najmä ohľadne cenných papierov, pri zmenkovom a šekovom platobnom rozkaze, ako aj pri ďalších komentovaných ustanoveniach. Táto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).