Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sto rokov časopisu Právny obzor. Emil Stodola - zakladateľ Právneho obzoru.

Sto rokov časopisu Právny obzor. Emil Stodola - zakladateľ Právneho obzoru.
Prof. JUDr.
Oľga
Ovečková
DrSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
Právny obzor založil
JUDr. Emil Stodola
(22.3.1862 - 28.6.1945), významný slovenský právnik, advokát a prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku.
Emil Stodola sa narodil v Liptovskom Mikuláši v rodine zámožného mikulášskeho garbiara. Gymnázium navštevoval v Kežmarku, Lučenci a v Bratislave. Právo študoval vo Viedni, v Budapešti, Berlíne a Prahe. Po skončení štúdia práva a zložení advokátskej skúšky v Budapešti (1891) pôsobil ako advokát najskôr v Liptovskom Mikuláši a neskôr v Budapešti (1911 - 1918). V roku 1918 sa stal nakrátko
chargé d affaires
československého štátu v Maďarsku, zakladal československé veľvyslanectvo v Budapešti. Od roku 1919 pôsobil ako advokát v Bratislave.1)
Dlhodobo sa zaoberal myšlienkou teoretickej práce v oblasti práva a s tým spojenou myšlienkou založiť právnický časopis písaný v slovenčine. Stále naliehavejšou sa stávala potreba, aby sa odborné právnické články písali po slovensky, aby sa vytvorilo a zdokonalilo slovenské právne názvoslovie.
Podmienky, v akých dokázal Emil Stodola začať vydávať prvý odborný právnicky časopis v slovensom jazyku, výstižne charakterizoval Vladimír Fajnor: ...
nebolo slovenského práva, nebolo slovenskej právnickej knihy, slovenského súdu, sloven
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).