Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Strapáč, P. a kol., Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou. Bratislava: EUROUNION, 2013, 600 strán, ISBN: 97880-89374-23-6

Strapáč, P. a kol., Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou. Bratislava: EUROUNION, 2013, 600 strán, ISBN: 97880-89374-23-6
JUDr.
Diana
Treščáková
PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaPrávnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Problematika obchodných spoločností, družstva, ich orgánov a daňových právnych aspektov je otázkou pomerne zložitou, avšak aj otázkou obzvlášť zaujímavou a aktuálnou. Možno uviesť, že v rámci tejto problematiky najmä v aplikačnej praxi neustále vznikajú nové, aktuálne otázky a problémy, ktoré je potrebné riešiť. Venovať sa tejto problematike vyžaduje nielen mnoho odborných poznatkov, ale tiež aj veľké odhodlanie zmapovať a sprehľadniť túto neustále sa vyvíjajúcu oblasť. V auguste roku 2013 sa na slovenský knižný trh dostáva odborná publikácia
Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
, autori ktorej sa na túto neľahkú úlohu podujali.
Kolektív autorov pod vedením JU
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).