Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Stretnutie katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky (správa z konferencie)

Stretnutie katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky (správa z konferencie)
Lukáš
Cisko
V dňoch 20. - 21. júna 2012 v priestoroch Vily Austerlitz v meste Slavkov pri Brne sa už tradične uskutočnilo každoročné pracovné stretnutie českých a slovenských katedier obchodného práva, označované ako konferencia, tentoraz pod názvom
Rekodifikace soukromého práva a zmeny ve výuce obchodního práva.
Dôležitosť zasadnutia umocňovala skutočnosť, že na konferencii sa zúčastnili aj niektorí členovia Rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti Českej republiky pre prípravu nového českého Občianskeho zákonníka. Na konferencii sa okrem profesorov a docentov zo všetkých katedier Českej republiky a Slovenskej republiky zúčastnili tiež mladí vedeckí pracovníci, ako aj interní doktorandi, pre ktorých konferencia predstavovala priestor na oboznámenie sa s najnovšími trendmi v legislatíve a vede obchodného práva, ako aj pre výmenu informácií s kolegyňami a kolegami z partnerských katedier obchodného práva. Prezentované príspevky sa upínali jednak na rekodifikáciu súkromného práva, jednak na výučbu jednotlivých inštitútov na právnických fakultách v najbližšom období.
Pozvaných účastníkov z Českej republiky a Slovenskej republiky privítal
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
(vedúci Katedry obchodného práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v
Brne
), čím zároveň otvoril program konferencie. Po privítaní odovzdal slovo
prof. JUDr. Dr. Karlovi Eliášovi
(predsedovi Rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka), ktorý vystúpil s príspevkom pod názvom
Význam zásad v novém Občanském záko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).