Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva. Zborník príspevkov z 11. konferencie právnych romanistov SR a ČR.

Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva. Zborník príspevkov z 11. konferencie právnych romanistov SR a ČR.
Trnava, 2010, 136 strán
doc. JUDr.
Blažena
Antalová
CSc.
V roku 2010 obohatil odbornú literatúru slovenskej a českej právnej romanistiky zborník
Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva
ako výsledok zaujímavého vedeckého projektu spolupráce slovenských a českých právnych romanistov.
V dňoch 15. - 16. mája 2009 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila v poradí už 11. konferencia právnych romanistov obidvoch republík, ktorej ústrednou témou bolo analyzovať verejnoprávne a súkromnoprávne spory, ku ktorým došlo v republikánskom a cisárskom Ríme. V rámci témy účastníci poukázali na historické, politické a právne pozadie konkrétnych súdnych sporov, na ich priebeh, na problémy materiálneho a procesného práva, na najdôležitejšie právne otázky, spojené s konkrétnou kauzou, na rozsudok a jeho právne zdôvodnenie...
Výsledkom konferencie sú vedecké práce a štúdie, zhrnuté do recenzovaného zborníka.
Na začiatku zborníka je zaradené úvodné slovo usporiadateľa konferencie a iniciátora spoločných stretnutí prof. JUDr. Petra Blaha, CSc., v ktorom jednou vetou vystihol zmysel a účel spoločných stretnutí romanistov: "Výsledkom každého nášho stretnutia je nadobudnutá múdrosť, ktorú my, univerzitní učitelia, prepotrebne potrebujeme, pretože naplniť poslanie vysokoškolského kantora môžeme iba tak, ak zbierame pre seba nové myšlienky.".
Nové myšlienky môžu načerpať záujemcovia o rímske právo aj z ôsmich príspevkov zaradených do zborníka.
V prvom z nich
Causa
Curiana
analyzoval
Róbert Brtko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).