Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva

Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva
(Správa o medzinárodnej konferencii)
Doc. JUDr.
Katarína
Kalesná
CSc.
Historicky prvá konferencia v Slovenskej republike venovaná problematike súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva sa konala v aule UK 30.09.2010. Organizátorom tohto podujatia bola Právnická fakulta UK v zastúpení prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc., prodekanky fakulty a zodpovednej riešiteľky projektu "Právo v globálnej spoločnosti", ktorého bola konferencia súčasťou, a Protimonopolný úrad SR v zastúpení Ing. Danice Paroulkovej, predsedníčky úradu.
Na konferencii vystúpili s referátom renomovaní zahraniční odborníci na súťažnoprávnu problematiku prof. JUDr. Jo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).