Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tauchen, J., Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava. (1939 - 1945)

Tauchen, J., Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava. (1939 - 1945)
Praha: Wolters Kluwer, 2016, 480 s., ISBN 978-80-7552-304-4.
JUDr. PhDr.
Martin
Skaloš
PhD.
Odborný asistent, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra dejín štátu a práva.
V auguste 2016 sa dostala do rúk širokej právnickej (ako aj laickej) verejnosti monografia autora JUDr.
Jaromíra Tauchena
, Ph.D., LL.M.,s názvom
Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945)
, ktorá v niekoľkých kapitolách podáva podrobný prehľad o právnej regulácii práce a javov spojených s prácou v období Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945).
Vydanie monografie možno nepochybne považovať za úctyhodný počin. Autor tejto monografie určite nie je odbornej verejnosti neznámy. Je uznávaným odborníkom v odbore dejín štátu a práva a svoje skúsenosti pretransformoval aj do písomnej podoby, čoho výsledkom je aj posudzovaná monografia. Monografia je výsledkom viac ako šesťročnej intenzívnej bádateľskej činnosti autora, ktorý sa vývojom pracovného práva v období nacistickej okupácie českých krajín začal prvýkrát odborne zaoberať v roku 2010 v rámci riešenia trojročného grantového projektu
"Vývoj súkromného práva na území Českej republiky."
Od čias, keď štát začal autoritatívne zasahovať do pracovnoprávnych vz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).