Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tomášek, M.: Právo na Hedvábné cestě.

Univerzita Karlova: Praha 2022, 360 s., ISBN 978-80-246-4970-2

Pomenovanie Hodvábna cesta, resp. Hodvábne cesty, je späté s menom nemeckého vedca, cestovateľa a geografa Ferdinanda von Richthofena (1833 – 1905), ktorý podnikal v 19. storočí cesty po východnej Ázii.1
Autor tejto výpravnej publikácie, profesor Michal Tomášek, si na začiatku kladie otázku: Aké bude právo na Hodvábnej ceste? Nadväzuje pritom na projekt Pás a cesta, ktorý ako spojnicu kontinentov prezentovala Čína v roku 2013. Cesta je ono čarovné slovo. Pre skutočných cestovateľov, ale i pre tých, ktorí radi cestujú po mapách a v myšlienkach. Svedčí o tom aj členenie publikácie. Monografia sa skladá zo štyroch obsahovo nesmierne pestrých a bohatých kapitol, ktorých názvy túto skutočnosť skôr zatajujú, pretože sledujú I. Cesty po súši, II. Cesty po súši a po mori, III. Cesty po mori a IV. Cesty práva. Knižku uvádza predhovor autora a tradične ju dopĺňa skvelá obrázková príloha, ktorá pomáha čitateľom vytvoriť a dokresliť atmosféru cesty.
Cesty po súši sa odvíjajú od dvoch kolísok práva - čínskeho práva a rímskeho práva. Autor vysvetľuje rozdiel medzi
li
a
fa
v čínskej kultúre: medzi prirodzeným poriadkom vecí
li
a medzi
fa
, zákonom ako receptom na riešenie všetkých spoločenských vzťahov. Poukazuje na to, že oblasti rímskeho práva civilného zodpovedali obsahom a rozsahom čínskej obyčaji
li
. Číňania sa v starovekom Ríme preslávili vďaka hodvábu; jeho čínsky názov "s´" ovplyvnil jeho latinské označenie sericus. Latinský názov Číny - Serica a Číňanov Seres sleduje túto stopu. Číňania zas nazývali Rímsku ríšu Tačchin, spojenie, v ktorom znak "ta" označuje "veľmoc", "veľkosť".
Vo vzájomných vzťahoch zohrávali dôležitú úlohu predovšetkým obchodné obyčaje, o ktorých sa zmieňuje Pomponius Mela, prvý rímsky geograf v roku 43 a charakterizuje Sérov ako "
veľmi spravodlivý národ, preslávený svojím spôsobom obchodu, ktorý prebieha za ich neprítomnosti, po tom čo zanechajú svoj tovar na dohodnutom mieste
". Tomášek konštatuje, že pre Rimanov podliehal právny režim čínskeho tovaru právu prepravcu, v ktorom bol najznámejším prameňom rhodský zákon,
Lex Rhodia de iactu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).