Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trnavské právnické dni. Sekcia dejiny práva.

Trnavské právnické dni. Sekcia dejiny práva.
Ingrid
Lanczová
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v rámci pravidelného dvojročného cyklu zorganizovala v dňoch 20. - 21. septembra 2018 kongres Trnavské právnické dni, ktorý sa teší obľube právnickej obce doma i v zahraničí, čo možno dosvedčiť na zastúpení spoluorganizátorov z univerzít v Poľsku, Rusku, Taliansku a Ukrajine a účasti bývalého prezidenta Českej republiky, prof. Ing. Václava Klausa, CSc., ako aj mnohých odborníkov zo Slovenska. Téma Trnavských právnických dní -
Právny štát medzi vedou a umením,
odrážala tradičný charakter a program týchto pravidelných podujatí, a to odborný a exaktný, ako aj príjemný spoločenský a kultúrne obohacujúci.
V prvý rokovací deň prebehlo plenárne zasadnutie, ktoré za Trnavskú univerzitu otvorili rektor prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., a dekanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Mgr Andrea Olšovská, PhD. Slovo následne odovzdali váženým a s nadšením očakávaným hosťom, ktorými boli prof. Ing. Václav Klaus, CSc., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, DrSc., prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD, JCOL, JuL, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. Wojciech Wytr^žek, prof. Konstantin Vladimirovich Chistyakov, PhD., a doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc. Program pokračoval exkurziou v Trnave a spoločenským večerom. Počas druhého dňa sa rokovalo v sekciách: občianskeho a obchodného práva, trestného práva a kriminológie a propedeutiky právnických predmetov, teórie práva a ústavného práva, rímskeho a cirkevného práva, správneho práva a práva životného prostredia a finančného práva, medzinárodného a európskeho práva, pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, právnych otázok náboženskej slobody, v ruskojazyčnej sekcii a napokon v sekcii dejín práva, ktorej budeme venovať bližšiu pozornos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).