Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Turayová, Y. - Tobiášová, L. - Čentéš, J. a kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb: Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR.

Turayová, Y. - Tobiášová, L. - Čentéš, J. a kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb: Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-8168-328-2, 212 strán.
JUDr. et PhDr. mult.
Libor
Klimek
PhD.
Výskumný pracovník. Výskumné kriminologické centrum Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy; libor.klimek@paneurouni.com/libor.klimek@yahoo.com.
Trestná zodpovednosť právnických osôb je zlomom v dejinách kontinentálneho trestného práva. Zavedenie zodpovednosti právnických osôb v trestnoprávnej rovine je popretím zásady individuálnej zodpovednosti za zavinenie, ktorá celé stáročia dominovala v európskom právnom priestore. Berúc do úvahy medzinárodné a európske záväzky s účinnosťou od 1. júla 2016 bola v Slovenskej republike zavedená aj trestná zodpovednosť právnických osôb, a to popri individuálnej trestnej zodpovednosti.1) V zmysle slovenskej právnej úpravy trestná zodpovednosť právnickej osoby je vyvodzovaná na základe tzv. identifikačnej teórie, ktorá je založená na predstave personifikácie právnickej osoby. Z dôvodu, že právnická osoba nemá prirodzenú vnútornú schopnosť konať, konajú za ňu a v jej mene konkrétne fyzické osoby, ktoré sú jej súčasťou. Táto koncepcia vychádza zo skutočnosti, že právnická osoba ako fikcia nie je schopná samostatne zavinene konať, a preto sa jej pričíta čin spáchaný určitým okruhom fyzických osôb, najčastejšie štatutárnymi orgánmi, resp. kontrolnými
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).