Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax (inauguračná prednáška)

LÖWY, A.: Veľký senát a ustálená prax. Právny obzor, 105, 2022, č. 2. s. 95 – 111.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.2.01

The Grand Senate and established decision – making practise. One of the respectable principles of the rule of law, which is directly linked to the civil process, is the principle of legal certainty. The essence of the principle of legal certainty is the predictability of the decision, which is also the basis for the existence and creation of established decisionmaking practice. In the presented contribution, the author identifies the institutes that contribute resp. have the potential to contribute to the development of established decisionmaking practice. The author is based on the premise that one of the tools that should contribute to the creation of established decision-making practice is the institution of the Grand Senate. By analyzing the legislation itself, as well as selected decisions, it tries to analyze whether the theoretical and legal definition also finds its practical dimension, whether the Grand Chamber actually fulfills the role assigned to it in the system. Based on the performed analyzes, the author concludes that the Grand Senate does not currently use the full legal potential. Based on this partial conclusion, it then tries to formulate conclusions to eliminate the identified shortcomings, while these should not consist in amendments or the need for a change in legislation, but in the rational interpretation and reasonable application of the law.

Key words: legal certainity, review, The Grand Senate, established decision making

1. Istota a právna istota ako esencia stability (ustálenosti)
Potreba istoty má nepochybne biologický základ. Istota je absencia racionálnych pochybností, potreba hľadania pravidelnosti, predvídateľnosti, poriadku, systému v chaose. Istota je jednou zo spoločenských hodnôt.
Jednou z nosných osobností, ktorá sa venovala interpretácií istoty ako spoločenskej hodnoty, bol francúzsky filozof René Descartes. Jeho inšpiratívny a dodnes akceptovateľný koncept o primárnom hľadaní zdroja istoty v premýšľajúcom rozume, možno nepochybne pretransformovať aj do oblasti práva tak, že pri riešení právnych, a to najmä interpretačných otázok, nemá byť rezultátom a nosnou myšlienkou novelizácia legislatívneho textu, ale naopak logická úvaha smerujúca k racionálnej zákonnej interpretácii s cieľom nájsť stabilné riešenie, ktoré by sa mohlo považovať za všeobecne akceptovateľné.
1)
S pojmom istota sa stretávame aj v systéme práva. V tomto systéme, vzhľadom na charakter vzťahov, ktoré reguluje (právne vzťahy), má prívlastok "právna istota".
Právna istota je často skloňovaným pojmom
2)
. Je nepochybné, že ak by sme zvolili penzum odborných t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).