Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vladimír Babčák, Dane a daňové právo na Slovensku I. Vydavateľstvo Aprilla s.r.o., Košice 2008, strán 325; Dane a daňové právo na Slovensku II. Vydavateľstvo Aprilla s.r.o., Košice 2008, strán 319

Vladimír Babčák, Dane a daňové právo na Slovensku I. Vydavateľstvo Aprilla s.r.o., Košice 2008, strán 325; Dane a daňové právo na Slovensku II. Vydavateľstvo Aprilla s.r.o., Košice 2008, strán 319
JUDr.
Miroslav
Štrkolec
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Na úvod možno (v podstate nesporne) konštatovať, že problematika daňového práva nepatrí medzi oblasti primárneho záujmu právnej teórie a ani právnej praxe. Odbornej právnickej literatúry pojednávajúcej o otázkach upravovaných normami daňového práva je na slovenskom knižnom trhu na škodu veci pomerne málo. Uvedená skutočnosť totiž nezodpovedá rastúcemu významu tohto kreujúceho sa odvetvia verejného práva, ktoré sa takto už dlhšiu dobu prezentuje odbornej i laickej verejnosti. Daňovoprávne normy totiž v záujme zabezpečenia rozhodujúceho objemu príjmov verejných rozpočtov regulujú daňové povinnosti tak podnikateľov, ako aj nepodnikateľských daňových subjektov. Táto právna regulácia potom nevyhnutne ovplyvňuje aj správanie sa subjektov v ďalších právnych vzťahoch, a to najmä obchodnoprávnych, či občianskoprávnych.
Spomenutý
deficit
odbornej právnickej literatúry zaoberajúcej sa otázkami daňového práva má za cieľ odstrániť recenzovaná publikácia. Jej autor, prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., pôsobiaci na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ako vedúci Katedry finančného práva a daňového práva, je známym
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).