Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vladislav David, Pavel Sladký, František Zbořil, Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou.

Vladislav David, Pavel Sladký, František Zbořil, Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou.
Prvé vydanie. Praha: Leges, 2008, strán 427
Prof. JUDr.
Ján
Azud
DrSc.
Nové české vydavateľstvo Leges vydalo novú učebnicu prof. V. Davida, Dr. Sladkého a Dr. Zbořila
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou.
Treba na začiatku povedať, že už koncepcia práce sa nielen vyrovná prácam renomovaných svetových autorov učebníc medzinárodného práva, ale ich v mnohom smere prekračuje. Rovnako sa to týka aj systému práce, metódy a najmä obsahu. Sú v nej nové myšlienky a je aktuálna, lebo zaujíma fundované odborné stanoviská k závažným problémom súčasného medzinárodného práva. Treba upozorniť na niektoré podstatné črty práce. Osobitne významnou skutočnosťou je, že autori spracovali vyše 200 rozhodnutí medzinárodných súdnych a iných orgánov a takto podávajú problematiku inštitútov medzinárodného práva komplexne. Treba zdôrazniť nový doktrinálny výklad o štátnej suverenite a územnej správe, pomer medzi medzinárodným a vnútroštátnym právom ČR, nové poňatie jednotlivých právnych úkonov a vzťahov medzinárodného práva, postavenie fyzických osôb a najmä trestnú zodpovednosť jednotlivcov, aktualizáciu právneho režimu medzinárodných priestorov a osobitne výklad zložitej otázky spoločného dedičstva ľudstva, a tiež doplnenie
ius in bello
. Možno dodať, čo je dôležité, že napríklad definíciu agresie skúmajú v súvislosti s otázkou humanitárnej intervencie. Široká škála problémov sa koncentruje na riešenie aktuálnych teoretických otázok medzinárodného práva. Majú kritické a nové pohľady na rôzne problémy medzinárodného práva súčasnej doby a v tom je ďalší význam tejto učebnice.
Systém medzinárodného práva, ako ho podávajú, je tiež novátorský, lebo sa prelínajú v ňom všeobecné otázky tzv. všeobecná časť, ako aj časť osobitná. Práca má XI. častí a jej rozsah je veľmi vhodný (427 strán). Jednotlivé časti sa potom rozčleňujú na 64 podrobných kapitol a pre recenziu treba uviesť najmä časti učebnice, aby sa dokumentoval systém, metóda i obsah práce. Všeobecné časti práce napísal v podstate prof. David (kapitoly 1-23, 41-43, 48-63, čiže 41 kapitol zo 64 kapitol). Ostatné kapitoly napísali spoluautori Dr. F
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).