Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vojáček, L. a kol., Právní dějiny integrující se Evropy.

Vojáček, L. a kol., Právní dějiny integrující se Evropy.
Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, 254 strán
JUDr.
Ján
Puchovský
PhD.
Recenzovaná publikácia, ktorú v roku 2008 vydalo ostravské vydavateľstvo KEY Publishing s.r.o. ako súčasť edície PRÁVO, je dielom autorského kolektívu právnych historikov pôsobiacich na viacerých českých a slovenských právnických fakultách. Jeho vedúcim je Ladislav Vojáček, docent Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry dejín štátu a práva. Ďalšími členmi autorského kolektívu sú slovenský právny historik profesor Jozef Beňa, vedúci Katedry právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, docent Karel Schelle z Katedry dejín štátu a práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a slovenskí právni historici dr. Jozef Kolárik a dr. Andrea Vitkóová. Ide o dvojjazyčnú publikáciu v českom a slovenskom jazyku.
Ako sa konštatuje v úvode, dielo je učebnou pomôckou približujúcou všeobecné črty a vývoj štátneho zriadenia a právnych poriadkov vybraných európskych krajín. Ide o právne dejiny na území štyroch významných európskych štátov - Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľkej Británie. Okrem toho recenzovaná publikácia obsahuje výklad venovaný dejinám úsilia o európsku integráciu a mierovú spoluprácu štátov od stredoveku až po vznik Organizácie spojených národov v polovici 20. storočia.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).