Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vojáček, L. První československý zákon. Pokus o opoždený komentár.

Vojáček, L. První československý zákon. Pokus o opoždený komentár.
Praha: Wolters Kluwer, 2018, 392 strán.
JUDr.
Rudolf
Manik
PhD.
MBA, MHA - advokát, s. r. o., Košice.
Predkladaná monografia predstavuje výnimočné dielo z oblasti právnohistorickej literatúry a to nielen tým, že je nezvyklým komentárom zákona, ktorý bol prijatý ešte pred 100 rokmi. Pochádza pritom z pera autora, ktorý slovenskej obci historikov práva nie je neznámy. a to aj s poukázaním na jeho dlhodobý záujem o históriu práva na území Slovenska ako jedného z mála českých právnikov.
Pomerne rozsiahla kniha s ohľadom na to, že zákon. ktorého komentár predstavuje, pozostáva len z piatich článkov, je tvorená po krátkom entrée 8 kapitolami. Aj keď názov monografie môže byť pre čitateľa mätúci, predmetom záujmu autora nie je v poradí prvý zákon uvedený v Zbierke zákonov a nariadení štátu československého, ale už v úvode jasne spomenutý zákon č. 11/1918 Zb. z. a n. o zriadení samostatného štátu československého ako tzv. "recepčná norma". Práve v úvode je naznačená polemika v názoroch právnych historikov (v duchu dišpút, či bola prvá sliepka alebo vajce) o tom, či samostatný štát vznikol prijatím zákona o jeho zriadení alebo uchopením skutočnej štátnej m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).