Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny (1918 - 1992). Text a pramene.

Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny (1918 - 1992). Text a pramene.
Bratislava: Eurokódex, 2011, 424 s.ISBN 978-80-89447-42-8
doc. JUDr. Mgr.
Adriana
Švecová
PhD.
Trojčlenný a odborne zdatný autorský tím dvoch slovenských a jedného českého právneho historika dáva na prvý pohľad tušiť prehľadnú a pomerne vhodne koncipovanú prácu z odboru najnovších (česko)slovenských právnych dejín. Samotné dielo sa radí medzi vysokoškolské učebnice, má preto široko konštruovanú vecnú platformu prehľadovej práce, venovanej koncentrovanej syntéze vývoja práva a štátu v Československu rokov 1918 - 1992. Systematiku autori zvolili trojdielnu. Právnohistorický výklad podali v dvoch kapitolách, nazvanej všeobecná a osobitná časť. Tretiu kapitolu nazvali Pramene.
Materiálne v obsahu všeobecnej časti autori zakomponovali skutočne iba skicu formovania moderného právneho poriadku, vývoja jeho prameňov, právnej vedy a právnického vzdelávania. Načrtli periodizáciu dejín, ktorú neodôvodnene rozdelili do dvoch podkapitol (4. a 5.) - v nich sa dotkli doteraz veľmi subtílne právnohistoricky skúmaného, ale zato o to intenzívnejšie za posledné desaťročie diskutovaného problému kontinuity Československej republiky v rokoch 1939 - 45 pre obe časti republiky: česko-moravskú a slovenskú. V periodizácii československého štátoprávneho vývoja sa autori priklonili k fikcii nepretržitého historického vývoja Československej republiky a jej štátnosti.
In opositum a
ergo
historicky správne v konfrontácii s reálnym právnym stavom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).