Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vojtěch Belling: Zrození suveréna: Pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a právní filosofii. Suverenita a normativní konstrukce reality I.

Vojtěch Belling: Zrození suveréna: Pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a právní filosofii. Suverenita a normativní konstrukce reality I.
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, 507 s. ISBN 9788073253493.
PhDr.
Marián
Sekerák
Institut politologických studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze
Vojtěch Belling, niekdajší vysoký štátny úradník na Úrade vlády ČR, ktorý aktuálne pedagogicky pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, predstavil vo svojom chefd'oeuvre doslova filozofický traktát monotematicky zameraný na otázku suverenity. Svojím rozsahom, dôkladnosťou spracovania látky, hĺbkou prezentovaných zistení, jasnosťou argumentácie a erudovanosťou výkladu predstavuje monografia o "zrodení suveréna" jeden z najvýnimočnejších vedeckých počinov za posledné roky, ktorý sa objavil na českom (a pokojne môžeme povedať, že aj slovenskom) spoločenskovednom a humanitnom poli. Vskutku interdisciplinárne poňatá kniha presahujúca do odborov, akými sú politológia, teória štátu a práva a filozofia, predstavuje impozantný a monumentálny text, ktorý by sme s trochou fantázie mohli muzikologickou terminológiou označiť aj ako wagnerovskú "Unendlische Melodie". Nejde rozhodne o ľahké čítanie a len ťažko by ho bolo možné odporučiť ako študijný text pre poslucháčov a poslucháčky bakalárskeho či magisterského stupňa. Náročnosť čitateľnosti textu zvyšujú aj neraz dlhé slovné spojenia; zriedkavými nie sú vety zaberajúce až osem riadkov. Cestu k nemu si však iste nájdu už etablovaní bádatelia a bádateľky, ktorí/é z neho nepochybne načerpajú mnoho poučných poznatkov. A to už prinajmenšom z toho dôvodu, že koncepcie mnohých v knihe spomínaných mysliteľov (predovšetkým teoretikov práva a filozofov) sú v českom (a slovenskom) prostredí predstavené vôbec po prvý raz, pričom aj myslenie viacerých autorov v našom geografickom okruhu známejších (akým je napr. Carl Schmitt) je predstavené s takou dôslednosťou a kvalitou, aká v doterajšej československej spisbe nemá obdobu.
Skôr, než priblížime - vzhľadom na mohutnosť spisu a značný rozsah preberaných otázok - aspoň niektoré aspekty diela, je vhodné upozorniť, že v tomto prípade ide o autorovu habilitačnú prácu. Habilitácia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).