Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vršanský,P., Valuch, J. a kolektív: Medzinárodné právo verejné - Osobitá časť. Bratislava: Eurokódex a Paneurópska vysoká škola 2013, 544 strán, ISBN: 978-80-8155-003-4

Vršanský,P., Valuch, J. a kolektív: Medzinárodné právo verejné - Osobitá časť. Bratislava: Eurokódex a Paneurópska vysoká škola 2013, 544 strán, ISBN: 978-80-8155-003-4
JUDr.
Pavel
Sladký
Ph.D.
Autor je pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho názory vyjádřené v recenzi se nemusí shodovat s oficiálním stanoviskem MZV ČR. Autor externě působí na katedře ústavního práva a mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Studenti (nejen) právnických fakult získali novou pomůcku ke studiu mezinárodního práva veřejného. Nakladatelství Eurokódex vydalo ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského a Paneuropskou vysokou školou učebnici zvláštní části mezinárodního práva veřejného, která navazuje obsahově na učební pomůcku obecné části mezinárodního práva veřejného vydanou v loňském roce.1) Pokud se jedná o kontinuitu autorského týmu, za jádro lze považovat Michaelu Rišovou, Radoslava Semana a Katarínu Šmigovou pod společným vedením Jozefa Valucha a Petera Vršanského. Na zvláštní části se již nepodílí Michal Ďuriš, do autorského kolektivu byla naopak přizvána Eva Villacis (roz. Šurková).
Obsahovou návaznost je možné shledat v klasickém dělení vědní disciplíny na obecnou a zvláštní část. Zatímco v loňské učebnici mezinárodního práva veřejného se spoluautoři zaměřili na obecné zásady a instituty mezinárodního práva, v letošním textu předkládají čtenářům mezinárodněprávní nauku a normativitu v jednotlivých odvětvích mezinárodního práva.
Učebnice je rozdělena do 10 kapitol a jedné přílohy
(Smluvní praxe Slovenské republiky).
Předpokládám, že kapitoly jsou řazeny podle pedagogických potřeb vzdělávacích institucí, kde spoluautoři působí. Osobně bych preferoval například spojení témat obyvatelstva státu a ochrany lidských práv do jedné kapitoly. Naopak, právo mezinárodních prostorů by si, podle mého názoru, zasloužilo více prostoru než jen postavení podkapitoly v textu o státním území. Zajímavá je souvislost pořadí posledních tří kapitol obou učebnic. V učebnici o obecné části autoři prezentovali kapitoly v pořadí
Řešenísporův mezinárodnímprávu
(kap. 7),
Odpovědnost v mezinárodním právu
(kap. 8) a
Donucení v mezinárodním právu
(kap. 9). Ve zvláštní části pak navazuje pořadí kapitol
Mezinárodní právo ozbrojených konfliktů
(kap. 8, ozbrojený konflikt vzniká, když není dosaženo konsenzu pokojným řešením sporu),
Mezinárodní trestní soudnictví
(kap. 9, souvisí s mezinárodněprávní odpovědností) a
Právomezinárodní bezpečnosti
(kap. 10, donucení je třeba považovat za nástroj mezinárodní bezpečnosti). Obě učebnice tak vlastně tvoří dvojjediné dílo; ucelený propedeutický systém, který na sebe vzájemně navazuje.
Pojmenování kapitoly 1 zvláštní části (
Stát jako tradiční subjekt mezin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).