Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyšný, P., Svetové dejiny štátu a práva.

Druhé, podstatne prepracované a rozšírené vydanie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, 370 s., ISBN: 978-80-5680195-6

             "Vo svete nie je nič nové, okrem histórie, ktorú nepoznáš." Významné slová Harryho S. Trumana by si mal pamätať každý, kto sa snaží svet urobiť lepším miestom, a o to väčšmi ten, koho na to predurčuje profesia. Preto každá kvalitná publikácia objasňujúca pozadie aktuálnej politicko-právnej situácie má svoj význam, osobitne ak je napísaná tak edukatívne, jasne vedecky, pokorne a s láskou k matérii ako autorská publikácia doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD. et Ph.D. (Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave). Sám autor vo svojej publikácii veľmi správne kategorizuje svetové dejiny štátu a práva, t.j. predmet štandardne vyučovaný na slovenských právnických fakultách, ako intelektuálne východisko pre štúdium a pochopenie práva, politiky a aktuálneho spoločenského diania.

             Publikácia je písaná z pohľadu občana Slovenskej republiky a občana Európskej únie, čomu je prispôsobené jej zameranie. V piatich kapitolách sú predstavené právne a politické dejiny v európskom priestore (staroveké Grécko, staroveký Rímsky štát, Franská ríša, Anglicko/Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko) a v tom mimoeurópskom priestore, ktorý bol najvýraznejšie ovplyvnený európskym vývojom, resp. ho sám osobitne ovplyvnil (staroveký východ, USA, ZSSR). Ide o najlogickejšie a na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).