Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách.

Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách.
JUDr. Mgr.
Marián
Kropaj
PhD.
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava.
Svetová organizácia duševného vlastníctva(WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselnéhovlastníctva SR (ÚPV SR) a Centrom vedecko - technických informácií (CVTI SR) zorganizovali dňa 15. júna 2017 v CVTI SR v Bratislave seminár Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách.1) V našich domácich podmienkachŠtefan Luby už v roku 1967 vo svojej štúdii
Udomácniť výučbu práva (najmä osobnomajetkových práv) na odborných vysokých školách
navrhoval zvyšovanie "
úrovne právneho vedomia absolventov vychádzajúcich z ekonomických, technických a prírodovedných vysokých škôl, a to preto, aby vo svojej tvorivej aj organizačnej práci rešpektovali a pomáhali uplatňovať organizačnú, riadiacu a zodpovednosť uplatňujúcu funkciu práva, aby chápali, že každá činnosť podlieha nielen odbornému, ale aj právnemu posúdeniu, aby napokon pre nedostatok porozumenia právnického prístupu k problémom ich riešenie z tejto pozície neodmietli, a napokon, aby získali aspoň základnú orientáciu v právnom systéme a jeho aplikácii
".2)
Zámerom seminára bolo vytvorenie základnej platformy budúcej spolupráce pri zavádzaní a rozširovaní výučby práva duševného vlastníctva na jednotlivých univerzitách v SR. Podpora vzdelávania má prispieť k lepšiemu chápaniu významu duševného vlastníctva v kultúrnom, ekonomickom a sociálnom rozvoji.
Účastníkov konferencie privítali
Ingrid Maruniaková
z ÚPV SR,
Ľubomír Bilský
z CVTI SR a
Martha Chikowore
z WIPO. V súčasnosti WIPO združuje 189 národných skupín reprezentujúcich rôzne štáty sveta.
Organizátori rozdelili program do troch hlavných častí:
I.
Úloha duševného vlastníctva v podpore inovácií a tvorivosti.
II.
Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách.
III.
Stratégie vytvárania učebných plánov, osnov a materiálov pre vyučovanie duševného vlastníctva
.
Prvú pracovnú časť
otvoril predsedajúci
Emil Žatkuliak
z ÚPV SR uvedením prednášateľov:
Alfred Radauer
, senior konzultant Technopolis Group, Viedeň, konzultant Národnej stratégie pre oblasť duševného vlastníctva, a
Renáta Bačárová
, Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
V prvej prednáške na tému
Hodnota priemyselného vlastníctva pre obchod a podnikanie
A. Radauer vyzdvihol význam duševného vlastníctva z ekonomického hľadiska. Uvažoval nad vzťahom duševného vlastníctva a inovácií. Zdôraznil, že zatiaľ čo niekedy 80 percent hodnoty firiem záviselo od (hmotných) vecí, tak aktuálne až 84 percent hodnoty firiem závisí od toho, či vytvorili, chránia a zhodnocujú duševné vlastníctvo. Inak povedané: až 84 percent z hodnoty významných svetových firiem je založených na i
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).