Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Wintr,J. Metódy a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013, strán 229 ISBN 978-80-87284-36-0

Wintr,J. Metódy a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013, strán 229 ISBN 978-80-87284-36-0
JUDr.
Eduard
Bárány
DrSc.
O veľkej téme výkladu práva vznikla v posledných rokoch u našich západných susedov prečítaniahodná literatúra.1) Výklad práva patrí k nemnohým častiam právnej teórie (alebo filozofie práva?), ktoré v sebe spájajú intelektuálnu príťažlivosť s priamou praktickou využiteľnosťou. Rozvíjanie Savignyho metód výkladu práva, využitie hermeneutiky a štúdium výkladových metód vyšších súdov lákajú právneho mysliteľa. Väčšina právnikov trávi svoj profesionálny život realizáciou práva, ktorá sa nezaobíde bez jeho interpretácie, a tak sa diela o výklade práva týkajú ich práce.
Učiteľ Právnickej fakulty Univerzity Karlovej pristúpil k problematike spôsobom pripomínajúcim jeho predchádzajúce vedecké práce, pokúsil sa ju usporiadať do súboru (či systému) zásad výkladu práva a tieto začleniť do už spomínanej štvorice metód výkladu práva nadväzujúcich na C. F. Savignyho. Takýto spôsob uchopenia rozsiahlej matérie vedie k prehľadnosti a tradičnosti jej spracovania.
Dielo sa opiera o znalosť a pochopenie rozsiahlej relevantnej odbornej spisby. Výslovne nadväzuje na nedávnu prácu F. Melzera, Metodologie nalézaní práva (Praha, C. H. Beck, 2011). Snaží sa postúpiť ďalej dokumentovaním metód a zásad výkladu práva početnými a rozsiahlymi citátmi z rozhodnutí českých súdov. Práca s judikatúrou sa tak stáva silnou i slabou stránkou recenzovanej knihy. Informuje o tom, ako a ktoré výkladové postupy využívajú najvyššie české súdy. Na mnohých miestach je však cennejší autorov text ako dlhý úryvok z odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Nepreceňujeme význam súdov a tých najvyšších zvlášť v živote práva, ktorým sú masa právnych vzťahov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).