Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zavacká, K., Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945.

Zavacká, K., Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945.
Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 190 strán. ISBN 978-80-224-1555-2
JUDr.
Rudolf
Manik
PhD. MBA. MHA.
Advokát.
Publikácia je príjemným obohatením nepočetnej právnohistorickej literatúry, ktorá je u nás zastúpená v oveľa menšej miere v porovnaní s dielami z pozitívnoprávnych odvetví, a to dozaista nezaslúžene. Venuje sa pritom nosnému obdobiu profesionálneho záujmu Kataríny Zavackej, ktorá je v oblasti histórie práva plodnou autorkou.
Monografia je tvorená siedmimi kapitolami predstavujúcimi práve takmer sedem rokov existencie nezávislého Slovenska v období 1939 - 1945. aj keď z názvu diela vyplýva, že by sa malo týkať širšieho časového úseku už od začiatkov budovania totality na našom území v roku 1938, kapitola venovaná tomuto roku nie je označená samostatne, ale je obsahom
Úvodu.
Už vyhlásenie autonómie Slovenska Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou 6. októbra 1938 je autorkou označované za protiústavné, pričom tento deň zároveň odvážne označuje za začiatok okamžitej demontáže základných československých ústavných princípov. Okrem komplexného výpočtu právnych noriem s perzekučným charakterom nevynecháva ani zaujímavé faktografické údaje z tohto pomníchovského obdobia, napr. nútené vysťahovanie 9 000 štátnych zamestnanco
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).