Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zborník z vedeckej konferencie: "Právna úprava správneho trestania".

Zborník z vedeckej konferencie: "Právna úprava správneho trestania".
Bratislava: Právnická fakulta UK, 169 strán, ISBN 9788071603993.
Prof. JUDr.
Katarína
Tóthová
DrSc.
Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva, Bratislava.
V posledných rokoch opomínaná problematika správneho práva trestného bola v decembri 2015 obohatená zborníkom z vedeckej konferencie, pod názvom
Právna úprava správneho trestania.
Spomenutý zborník obsahuje 14 autorských častí.1)
Zámerom uvedeného autorského kolektívu - ako to vyplýva z "Predhovoru" k zborníku - bolo:
a)
analyzovať a pomenovať základné problémy novej právnej úpravy správneho trestania,
b)
zadefinovať hlavné zásady, ktoré by sa mali používať pri správnom trestaní,
c)
navrhnúť najvhodnejšie možnosti budúcej právnej úpravy jednotlivých druhov správnych deliktov,
d)
analyzovať medzinárodné dokumenty Rady Európy, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a ústavného súdu.
Už úvodom treba konštatovať, že predznačený okruh záujmových problémov bol naplnený a z rôznych uhlov pohľadu rozpracovaný. Každý autor podáva v optike svojej zvolenej problematiky závery, pričom posudzovaný zborník nezahŕňa výsledné sumarizované zhrnutie odporúčaní.
K základným vyššie uvedeným postulátom možno uviesť nasledujúce poznatky. V zborníku zhodne autori jednotlivých častí konštatujú, že
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).