Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

70 rokov práva Európskej únie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Členovia právneho servisu Európskej komisie, ktorého úlohou je dohliadať na správnu aplikáciu a implementáciu práva EÚ, predstavia v piatok 24. novembra 2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave publikáciu, ktorej cieľom je pripomenúť právne míľniky európskej integrácie.

V rámci podujatia prednesú svoje príspevky aj odborníci, ktorí sa vo svojej práci každodenne venujú právu EÚ. So znalosťami o praktickom presadzovaní práva EÚ prostredníctvom konaní proti členským štátom pre porušenie práva EÚ sa podelí Robert Lindenthal z právneho servisu Európskej komisie. Podujatia sa zúčastní aj zástupkyňa SR pred súdmi EÚ, Eva Viktória Drugda z Ministerstva spravodlivosti SR s príspevkom zameraným na prejudiciálne konanie.

S príspevkom venovaným prínosu SR k rozvoju práva EÚ v judikatúre Súdneho dvora vystúpi Tomáš Buchta zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli a Adrián Tokár z právneho servisu Európskej komisie predstaví súčasné výzvy EÚ a návrhy na jej reformu. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku taktiež na podujatí predstaví možnosti kariéry a stáže v európskych inštitúciách.  

Podujatie spoluorganizujú Fakulta sociálnych a ekonomických vied a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s právnym servisom Európskej komisie.