Aktuality

ESĽP vyhlásil rozhodnutie v prípade namietaného porušenia práva na spravodlivé konanie v konaní pred ústavným súdom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Sťažovateľ bol žalobcom v konaní o ochranu osobnosti, v ktorom bolo rozhodnuté čiastočným rozsudkom Krajským súdom v Banskej Bystrici. Žalovaná strana podala následne na Ústavný súd Slovenskej republiky sťažnosť podľa článku 127 ústavy, ktorou namietala porušenie slobody prejavu podľa článku 26 ods. 1 a 2 ústavy a práva na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 ústavy. Ústavný súd o tejto sťažnosti rozhodol nálezom, ktorým konštatoval porušenie práv žalovanej spoločnosti rozsudkom krajského súdu, rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie vo veci. Následne sa sťažovateľ obrátil na ESĽP s námietkou porušenia práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. Sťažoval sa, že ústavný súd v konaní o ústavnej sťažnosti, ktorá bola podaná jeho protistranou v konaní o žalobe na ochranu osobnosti, zrušil rozsudok krajského súdu, ktorý bol v jeho prospech, bez toho, aby bol o tom informovaný a bola mu poskytnutá možnosť zúčastniť sa na konaní pred ústavným súdom.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.