Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Harmonizácia aspektov insolvenčného práva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dňa 7.12.2022 zverejnila Európska komisia návrh smernice, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (COM(2022) 702 final). Návrh upravuje 5 hlavných okruhov a ďalšie čiastkové otázky. Medzi hlavné okruhy patria odporovacie žaloby, vyhľadávanie majetku patriaceho do konkurzu, predpripravený predaj podniku v konkurze (tzv. pre-pack), povinnosť štatutárnych orgánov podať návrh na konkurz a ich zodpovednosť a napokon úprava konkurzu mikropodnikov.

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje k návrhu Predbežné stanovisko Slovenskej republiky a usporiada k nemu i pracovné stretnutie s expertmi z akademickej obce a právnej praxe. Po schválení návrhu Predbežného stanoviska ministrom bude možnosť pripomienkovať stanovisko v medzirezortnom pripomienkovom konaní.