Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Justícia: Plán obnovy zahŕňa modernizáciu súdov a rozvoj informačných systémov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na reformu justície by malo ísť z plánu obnovy 255 miliónov eur. V hodnote 212 miliónov eur by mali byť financované investície do budov a reorganizácie súdov, zvyšných 43 miliónov eur by malo byť alokovaných do digitalizácie a rozvoja informačných systémov súdnictva. Vyplýva to z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý v stredu schválila vláda.

      Potrebu investícií predpokladá realizovanie reformy súdnej mapy, zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR či nového Úradu pre správu zaisteného majetku. „Hlavným zámerom reformy súdnej mapy je zavedenie špecializácie sudcov a tým vytvorenie priestoru na kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia súdov. Investíciami do elektronizácie a digitalizácie súdnych procesov sa zlepšia služby pre občanov a firmy,“ spresnili predkladatelia materiálu.
      V rámci investícií do budov a reorganizácie súdov počíta schválený materiál s výstavbou dvoch nových moderných mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Tiež s výstavbou, respektíve úpravou priestorov pre trojicu prvostupňových správnych súdov, odvolacích súdov a prvostupňových súdov v sídle kraja. Modernizované alebo prestavané by mali byť aj priestory Špecializovaného trestného súdu. Materiál predpokladá aj výstavbu, úpravu alebo zabezpečenie priestorov Najvyššieho správneho súdu SR a Najvyššieho súdu SR. Na rekonštrukciu priestorov súdov, ktorými aktuálne disponuje súdna sústava, sa odhaduje použitie 62,4 milióna eur. „Alokovanie 146 miliónov (približne 70 percent) sa predpokladá na zabezpečenie nových priestorov tam, kde kapacitné alebo iné podmienky neumožnia rozšírenie kapacít existujúcich budov,“ dodali.
      Investície do podporných nástrojov reformy súdnej mapy zahŕňajú digitalizáciu procesov, modernizáciu informačných technológií a vytvorenie podpornej analytickej platformy na sprístupňovanie judikatúry na súdoch. „Pre zefektívnenie práce sudcov a súdnych zamestnancov sa zmodernizuje hardvérové a softvérové vybavenie súdov vrátane techniky na online komunikáciu a digitalizáciu zbierky listín a súdnych spisov. Vytvorí sa podporná analytická platforma na sprístupňovanie judikatúry (praktickej aplikácie práva v súdnych rozhodnutiach) na súdoch,“ píše sa v materiáli. Jeho autori zdôraznili, že takmer z 20 miliónov spisov je v papierovej forme evidovaných 16,2 milióna.
      Nad rámec 255 miliónov eur z plánu obnovy predpokladá materiál aj priebežné spolufinancovanie reforiem zo štátneho rozpočtu. Konkrétne vo výške 24,5 milióna eur na roky 2021 i 2022 v súvislosti s implementáciou súdnej mapy a 16,6 milióna eur každoročne po spustení súdnej mapy.