Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

M. Kolíková: Najvyšší správny súd SR je pripravený fungovať s plnou účinnosťou

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 28. júla (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR je od 1. augusta pripravený fungovať s plnou účinnosťou. Ide o kľúčovú inštitúciu, ktorá má prispieť k zvýšeniu dôvery voči štátu. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) na stredajšom stretnutí s novinármi.

NSS začne svoju činnosť so 16 sudcami a 62 zamestnancami. Ďalší piati kandidáti, ktorí uspeli vo výberovom konaní na post sudcu NSS SR, čakajú na overenie sudcovskej spôsobilosti. "Keď si to porovnáme s tým, ako začínal český Najvyšší správny súd, sme vo výbornej kondícií," skonštatovala Kolíková.
Súd by mal mať dokopy stovku zamestnancov. Najnovšie sa hľadajú trinásti asistenti sudcov. "O miesta sa uchádza 60 záujemcov. Ide o dôležitú funkciu, asistenti pomôžu sudcom NSS," priblížil predseda NSS Pavol Naď. Novovzniknutá inštitúcia preberie od správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR 2000 spisov. "Ide v zásade o sviatok správneho súdnictva, pretože v spoločnosti sa často nedeje, že vláda nechá samu seba kontrolovať inou inštitúciou," zhodnotil Naď. Podľa jeho slov chýbajúci sudcovia nebudú mať v prvých týždňoch existencie NSS vplyv na činnosť inštitúcie.
NSS bude do konca roka sídliť v Bratislave na Župnom námestí. Podľa Naďových slov aktuálne hľadajú vhodné priestory na sídlo súdu. "Najskôr hľadáme budovu, ktorá je majetkom štátu, ak to nebude možné, budeme hľadať vhodný komerčný nájom," spresnil Naď. Podľa Kolíkovej Trenčín ako sídlo NSS už neprichádza do úvahy. Reagovala tak na návrh primátora Trenčína Richarda Rybníčka, aby NSS sídlil práve tam. "So sídlom v Bratislave sa rátalo od začiatku, teda už rok. Neviem si predstaviť, že by sme teraz, pár dní pred začiatkom, presúvali sídlo," vysvetlila Kolíková.
Pripomenula, že NSS získa kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov či prokurátorov. Kolíková preto avizuje zmeny v zákone upravujúcom disciplinárnu zodpovednosť sudcov. "Zavedie sa pravdepodobne jednoinštančné konanie. Pri hrozbe najtvrdšej sankcie, teda zbavenia funkcie, by mohol byť prípustný opravný prostriedok," priblížila Kolíková. Zmeny by mali byť známe do konca roka.
Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Rovnako bude rozhodovať o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia. Súd bude preskúmavať aj dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok či daňových vecí.