Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

M. Kolíková: Proces výberu sudcov na NSS SR je nastavený správne

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 16. februára (TASR) - Spôsob výberu sudcov na Najvyšší správny súd (NSS) SR je nastavený správne. Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) to uviedla na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR.

Výberové konanie kandidátov na sudcov NSS SR bude realizovať Súdna rada. Pozostávať má z verejného vypočutia a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. "Myslím si, že spôsob vypočutia v rámci výberového konania môže prebehnúť dôstojne. Nevidím dôvod, ako toto prehodnocovať," zdôraznila ministerka.
Dodala, že je množstvo mýtov a dezinformácií, ktoré súvisia so samotným výberovým procesom. "Nikdy nebolo úmyslom predkladateľa pripraviť proces, ktorý by sa mohol javiť ako dehonestujúci a nedôstojný voči sudcom správneho kolégia Najvyššieho súdu SR," zdôraznila.
Kolíková vyhlásila, že je dôležité, aby každý uchádzač predstúpil verejne pred Súdnu radu a prezentoval sa. "Zo životopisov uchádzačov by malo byť zrejmé, či ide o osobu, ktorá patrí na NSS SR," spresnila s tým, že spôsob výberu by preto nemal byť o preskúšavaní, či sa uchádzač dokáže orientovať v konkrétnych oblastiach správneho práva. "Cieľom je ukázať nastavenie uchádzača ku kľúčovým dilemám, ktorým bude vystavený pri rozhodovaní na NSS SR," dodala.
Člen Súdnej rady Andrej Majerník zdôraznil, že všeobecný prehľad a odbornosť bude potrebné reflektovať aj u sudcov, kde je tento predpoklad vysoký, ale hlavne u uchádzačov, o ktorých nebude mať Súdna rada dostatočne široké zdroje informácií. "Boli sme hodení do vody a bude ťažké pripraviť výberové konanie tak, aby splnilo tieto požiadavky," podotkol.
Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov NSS SR sa má uskutočniť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla. O funkciu sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov ku dňu výberového konania.