Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

M. Kolíková: Súdy budú mať možnosť nepojednávať, Najvyšší súd SR povedie najstarší

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 24. marca (TASR) - Súdy by mali mať možnosť nevykonávať pojednávania okrem nevyhnutných prípadov, niektoré lehoty sa prerušia. Najvyšší súd bude riadiť počas absencie vedenia najstarší sudca a členovia súdnej rady, ktorí sa vzdali funkcie, o ňu prídu deň po účinnosti novely. Zmeny, ktoré schválila vláda, sú súčasťou balíčka na boj proti kríze okolo novému koronavírusu.

,,Napriek tomu, že bolo odporúčanie, že je na mieste nevytyčovať pojednávania, súdy ich vytyčovali. Mali za to, že na to nemajú oporu v zákone," uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Práve preto pridala do zákona úpravu pre mimoriadnu situáciu alebo núdzový stav, keď súdy dostanú možnosť nevykonávať pojednávania okrem nevyhnutného rozsahu. Za ten považuje Kolíková väzobné veci alebo konania vo veciach starostlivosti o maloletých. Súdy zároveň dostanú možnosť vylúčiť z pojednávania verejnosť aj z dôvodu ochrany zdravia.
      V otázke lehôt ministerka vysvetlila, že fakticky nebudú plynúť tie, ktoré slúžia na uplatnenie a bránenie práv. ,,Počnúc 12. marcom do 30. apríla práva, ktoré napríklad súvisia so žalobou na zaplatenie, uplatnenie pôžičky alebo zodpovednosti za 'vady', vôbec neplynú," vysvetlila. V celosti sa budú môcť uplatniť po 30. apríli. ,,Ak by sa stalo niekomu, že ku dňu účinnosti by mu ubehla lehota, tak mu ju vraciame a bude mať ďalších 30 dní," doplnila.
      Zároveň prestávajú plynúť lehoty v konaní pred súdom v otázke podávania opravných prostriedkov, akými sú odvolania, dovolania alebo žiadosti o obnovu konania. ,,V tomto prípade lehota neplynie a predlžuje sa fakticky o celé obdobie, počas ktorého určuje tento zákon, to znamená do 30. apríla 2020," vysvetlila Kolíková.
      Exekúcií sa novela nedotkne. Dražby sa však nebudú vykonávať, rovnako ako výkon záložného práva. ,,Jednak preto, že dražba sama o sebe znamená, že je to zhluk viacerých ľudí a v tomto čase to môže byť zložité, aby to naplnilo svoj účel," vysvetlila ministerka. Taktiež sa predlžuje lehota na vyhlásenie konkurzu.
      V otázke Najvyššieho súdu SR, ktorému chýba predseda, chce ministerka spravodlivosti zaviesť pravidlo, že v prípade absencie vedenia súdu ho bude viesť najstarší sudca.
      Vláda taktiež upravila odvolávanie členov Súdnej rady SR. Najnovšie by v prípade odvolania člena súdnej rady neplynula dvojmesačná lehota, keď môže ešte chodiť na zasadnutia a hlasovať. Odvolanie člena súdnej rady je tak účinné deň po doručení takéhoto rozhodnutia. Tí členovia, ktorí boli odvolaní do dňa účinnosti tohto zákona, budú zase odvolaní v deň po účinnosti, čo platí aj pre päť členov súdnej rady, ktorí sa vzdali svojej funkcie v pondelok.

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.