Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediácie

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Omšenie 12. augusta (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce posilniť inštitút probácie a mediácie na súdoch. Národný projekt v rámci restoratívnej justície pilotne spustilo v Žiline, kde vytvorilo pozíciu pre špecialistu pre oblasť mediácie. 

"Cieľom národného projektu, ktorý začal v tomto roku, je rozšírenie povedomia o možnostiach využívania prvkov restoratívnej justície a filozofie restoratívnej justície v trestnom, ale aj civilnom konaní," načrtol vo štvrtok na konferencii k restoratívnej justícii v Omšení (okres Trenčín) riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality MS SR Samuel Burský.
Dochádza tam podľa neho k väčšiemu zapojeniu účastníkov civilného sporu, ich vyjadrenia sa k danej situácii a možnosti ovplyvňovania priebehu konania s tým, že napríklad v trestnom konaní nemusí dôjsť k odsúdeniu páchateľa, ale naopak, k odstráneniu konfliktu medzi obeťou, poškodenou osobou a samotným páchateľom.      
"Využívanie mediácie v trestnom konaní je v porovnaní s inými krajinami relatívne nízke, ide o približne 1000 až 1200 prípadov ročne. Práve preto sa v tomto projekte snažíme túto problematiku podporiť a nájsť spôsoby, ako ju rozšíriť v súdnych konaniach," skonštatoval Burský.
Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre oblasť mediácie. Podľa vedúceho oddelenia probácie a mediácie na Krajskom súde v Žiline Vladimíra Cehlára, Žilinu vybrali preto, že je za posledných päť rokov vyhodnotená ako najviac využívaná v oblasti trestnej mediácie.
"Výhodou konania je, že veci sú ukončené skôr, ide väčšinou o prečiny, kde horná sadzba trestnej sadzby nepresahuje päť rokov, čiže ide o trestné činy z nedbalosti. Škála trestnej činnosti je od krádeže, nebezpečného vyhrážania. Momentálne sa zaoberáme v rámci projektu i environmentálnymi škodami, ktoré vznikajú v rámci trestnej činnosti," priblížil Cehlár.  
Na Slovensku pôsobí približne 85 až 90 probačných úradníkov, čo je podľa Burského stále nízke číslo. "SR potrebuje minimálne dvojnásobný počet týchto úradníkov, aby vedeli zabezpečovať dopyt justície po dohľade a mediácii," ozrejmil.  
Rezort tiež bude musieť nájsť riešenie, ako budú ďalej probační a mediační pracovníci fungovať, či dôjde k ich špecializácii alebo inej organizačnej štruktúre. "Jednou z možností je oddelenie činnosti probácie a mediácie," dodal Burský.