Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

MS: Počet voľných sudcovských miest má po novom určovať transparentný systém

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Počet voľných sudcovských miest na súdoch má po novom určovať transparentný systém, ktorý zavádza Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Nové pravidlá majú byť účinné od začiatku júla. TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu. Ministerstvo tvrdí, že sa tak ukončí doterajšia prax prideľovania voľných sudcovských miest "len" na základe osobných stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu a sily ich argumentácie.

   
      Doterajšia prax pri určovaní voľných miest sudcov nebola podľa rezortu založená na písaných, transparentných, zverejnených pravidlách a modeloch výpočtov, ktoré by jednoznačne určovali spôsob stanovovania optimálneho počtu sudcov a tomu zodpovedajúcemu počtu voľných miest sudcov.
      "Inštrukcia ministerstva, ktorou sa ustanovujú princípy určovania voľných miest sudcov na súdoch, má byť účinná od 1. júla 2020. Jesenné kolo určovania počtu voľných miest sudcov, ktoré sa predpokladá v septembri 2020, by tak malo už prebehnúť v súlade s uvedenými princípmi," uviedol Bubla.
      Ministerstvo pripomína, že prípravy a snahy o zavedenie pravidiel do tohto procesu už v minulosti existovali. Šéfka rezortu Mária Kolíková (Za ľudí) pripomína, že pravidlá sa usilovali zaviesť v rokoch 2017 až 2018 spolu s vtedajšou ministerkou Luciou Žitňanskou. "S potešením som nadviazala na toto naše rozbehnuté úsilie a princípmi a metodikou by som veľmi rada vytvorila otvorenú platformu, ktorá na základe jasne stanovených pravidiel, prístupných všetkým, objektívne určí, koľko ktorý súd v čase určovanie voľných miest sudcov potrebuje na to, aby bol zabezpečený rovnaký prístup k spravodlivosti na celom Slovensku a na každom súde a aby klienti súdu dostali 'svoje' rozhodnutie v primeranom čase," priblížila ministerka.
      Princípy určovania počtu voľných miest sudcov, metodiku, ako aj aktualizované prehľady o určených voľných miestach sudcov na súdoch, bude ministerstvo pravidelne zverejňovať na svojom webe. Metodika je podľa rezortu flexibilná a jej model výpočtu je prispôsobený zachytávať zmeny v súdnej sústave.