Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

MV pripravilo novelu, ktorá upravuje nadobúdanie i stratu slovenského občianstva

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Slovenské občianstvo by mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnom občianstve, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR v piatok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Slovenský pas by už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Rezort chce návrhom zmierniť podmienky, za ktorých prichádza k strate slovenského občianstva. Navrhuje, aby bola novela účinná od 1. februára 2021.

       "Zákon ustanovuje výnimky, na základe ktorých nedôjde k strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Umožníme štátnym občanom SR nadobudnúť cudzie štátne občianstvo bez straty nášho aj vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej tri roky a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti," uviedol riaditeľ odboru štátneho občianstva na ministerstve vnútra Peter Drábek.
      Po novom by už občania Českej republiky nemuseli pri žiadosti o slovenské občianstvo spĺňať požiadavku ovládania slovenského jazyka. Výnimka z ovládania štátneho jazyka by sa mohla uplatniť aj u žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.
      Z návrhu tiež vyplýva, že ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo, by už oň nemuseli požiadať na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní a bez registrácie na cudzineckej polícii.
      Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) odkazuje na plnenie záväzku z programového vyhlásenia vlády. V ňom sa kabinet zaviazal, že umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva. "Som rád, že táto novela je už na svete. Podľa môjho názoru je pripravená odborne s prihliadnutím na poznatky z praxe," skonštatoval.
      Vláda chce tiež podľa svojho programu riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva, a zjednodušiť podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
      Slovenský pas strácajú ľudia, ktorí prijali občianstvo iného štátu, na základe zákona, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Doteraz stratilo slovenské občianstvo takmer 3400 ľudí.