Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má od dnešného dňa dvoch nových sudcov

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Sú nimi sudca Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. a sudca Okresného súdu Bratislava I Mgr. Peter Mach, PhD. Obidvaja sudcovia uspeli vo výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo vo februári tohto roka. O ich preložení na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhodli členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na svojom ostatnom zasadnutí.

JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2015 obhájil tiež dizertačnú prácu. Odbornú justičnú skúšku absolvoval v roku 2005. Ako sudca začínal na Okresnom súde Trenčín, neskôr od roku 2008 až do roku 2017 pôsobil na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom. Ostatné roky vykonával funkciu sudcu na Krajskom súde v Trenčíne. Pred preložením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky pôsobil sudca Rastislav Dlugoš na tamojšom súde ako predseda senátu na správnom úseku. Plynule komunikuje anglickým a nemeckým jazykom. Dohovorí sa aj po francúzsky.

„Kombináciou skúseností nadobudnutých z dlhoročného pôsobenia na pozícii trestného sudcu, spojených s následnou praxou v správnom kolégiu, chcem prispieť k doplneniu a snáď aj obohateniu rôznorodej mozaiky už etablovaných osobností najvyššej inštancie správneho súdnictva. Vnímam, a to nielen symbolicky, že môj príchod na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky sa časovo prekrýva s účinnosťou reformy súdnej mapy, ktorá zriadením správnych súdov dodáva správnemu súdnictvu ďalší rozmer, respektíve dobudováva ho, čím zdôrazňuje jeho význam v inštitucionálnom systéme orgánov ochrany práv občanov,“ uviedol Rastislav Dlugoš.

Mgr. Peter Mach, PhD. sa po necelom roku vracia naspäť na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, avšak už v pozícii sudcu. V decembri minulého roka ho prezidentka Slovenskej republiky vymenovala do funkcie sudcu s pridelením na Okresný súd Bratislava I, kam prišiel práve z tunajšieho súdu, na ktorom pracoval ako asistent sudcu. Právo vyštudoval na Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 2010 na tejto univerzite obhájil dizertačnú prácu. Odbornú justičnú skúšku absolvoval pred dvoma rokmi. Okrem anglického a nemeckého jazyka ovláda aj jazyk latinský.

„Teším sa, že sa vraciam do mne dobre známeho prostredia, v ktorom pôsobí veľa príjemných a vysoko erudovaných osobností. Z odborného a profesijného hľadiska pokorne vstupujem do veľmi významnej inštitúcie, kde sa ako sudca budem snažiť spoluvytvárať dlhodobo predvídateľnú a všeobecne zrozumiteľnú judikatúru. Pozícia tohto súdu je špecifická, pretože okrem iného je vyvažujúcim prvkom pri aplikácii práva medzi výkonnou mocou a bežnými ľuďmi,“ uviedol Peter Mach.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má od dneška (1. jún 2023) 25 sudkýň a sudcov. Za necelé dva roky činnosti súdu sa mu tak podarilo naplniť jeho sudcovský stav na viac ako 80 %. Ďalšie výberové konanie na obsadenie miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky plánuje jeho predseda vyhlásiť v druhej polovici tohto roka.