Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Notári, advokáti, exekútori budú môcť voliť či hlasovať elektronicky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda dnes schválila novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorú na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom návrhu zákona je, aby počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu mohli členovia zákonom zriadených komôr (advokáti, exekútori, notári) vykonávať svoje volebné právo a hlasovacie právo elektronicky.

Súčasná pandemická situácia neumožňuje zavedenie takéhoto prístupu k výkonu volebného alebo hlasovacieho práva formou zmeny interných predpisov komôr zriadených zákonom, preto je potrebné, aby sa táto možnosť zaviedla zákonom.

Navrhovanou zmenou sa výslovne zavádza možnosť pre členov komôr zriadených zákonom vykonávať volebné právo (napr. pri voľbe orgánov komôr) a hlasovacie právo (napr. pri schvaľovaní interných predpisov komôr) aj elektronickými prostriedkami. Podmienky za akých sa budú tieto práva vykonávať bude určovať ten, kto voľbu alebo hlasovanie zvoláva, či vyhlasuje. Navrhovaná právna úprava je koncepčne nastavená ako fakultatívna, a teda je na úvahe príslušnej komory, či túto právnu úpravu využije.

Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia, pretože je potrebné, aby zákon nadobudol účinnosť čo najskôr a aby sa vytvorili zákonné predpoklady pre riadne fungovanie komôr zriadených zákonom.