Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

NRSR: Plénum odsúhlasilo definíciu protirómskeho rasizmu

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok odobrila pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA).

Protirómsky rasizmus je podľa definície prejavom individuálnych prejavov a činov, ako aj inštitucionálnych politík a praktík marginalizácie, vylúčenia, fyzického násilia, znevažovania a devalvácie rómskych kultúr a životného štýlu, ako aj nenávistných prejavov zameraných na Rómov či iných jednotlivcov a skupiny, ktoré boli vnímané, stigmatizované alebo prenasledované počas nacistickej éry a aj v súčasnosti ako "Rómovia". To vedie podľa definície k zaobchádzaniu s Rómami ako s údajnou cudzou skupinou a spája ich so sériou "pejoratívnych stereotypov a skreslených obrazov, ktoré predstavujú špecifickú formu rasizmu". Definíciu prijali členské štáty IHRA vrátane Slovenska ešte 8. októbra 2020.

Parlament tiež cez prijaté uznesenie odporúča vláde SR, aby vykonala analýzu slovenského právneho poriadku a v prípade potreby pripravila legislatívne návrhy tak, aby v činnosti a pri rozhodovaní orgánov verejnej moci SR bola rešpektovaná táto definícia. Národná rada tiež odporúča vláde, aby aktívne prispievala k zaisteniu bezpečnosti svojich rómskych občanov prostredníctvom dôkladnej a štruktúrovanej konzultácie a dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými verejnými inštitúciami bojujúcimi proti všetkým formám diskriminácie.