Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

NRSR: Žiadatelia o azyl by mohli mať prístup na trh práce už po pol roku

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 16. januára (TASR) - Žiadatelia o azyl by mohli mať prístup na trh práce už šesť mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. V súčasnosti platí deväťmesačná lehota. Mali by mať tiež nárok na zabezpečenie sociálneho, psychologického poradenstva a kurz kultúrnej orientácie. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Rovnako sa navrhuje aj mesačný príspevok pre osoby s medzinárodnou ochranou vo výške 1,75-násobku životného minima, ktorý by mohli čerpať počas šiestich mesiacov.

"Cieľom predloženého návrhu zákona je systémovo upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, ako aj iné ustanovenia zákona o azyle vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe a zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie," uviedlo Ministerstvo vnútra SR v predkladacej správe.

Rezort navrhuje tiež uprednostniť posudzovanie a poskytovanie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov. Zaviesť by sa mohla aj tzv. dlhodobá priepustka, ide o dobu, na ktorú sa žiadateľovi povolí pobyt mimo pobytového tábora.