Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

NSS rozhodol v spore týkajúcom sa infožiadosti TIS k predsedníctvu SR v Rade EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 30. marca (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR rozhodol v stredu v spore týkajúcom sa infožiadosti Transparency International Slovensko (TIS) k predsedníctvu SR v Rade EÚ. NSS SR zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelových zariadení (SÚZA). Rozhodol, že o sprístupnení informácií má rozhodovať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. TASR informácie poskytol hovorca NSS SR Michal Hajtol.

    Išlo o infožiadosť TIS, týkajúcu sa verejného obstarávania v období predsedníctva SR v Rade EÚ. "SÚZA sprístupnila TIS časť požadovaných dokumentov, o nesprístupnení zvyšných informácií však nevydala rozhodnutie, čo považovala TIS za fiktívne rozhodnutie, ktoré napadla odvolaním. O odvolaní následne rozhodla riaditeľka SÚZA tak, že ho zamietla," priblížil Hajtol. TIS argumentovala, že o odvolaní rozhodol orgán, ktorý na to nebol zo zákona oprávnený.
   "NSS SR je toho názoru, že k určeniu riaditeľky SÚZA ako príslušného orgánu na rozhodnutie o odvolaní nemôže dôjsť vnútorným predpisom prijatým SÚZA, a zároveň uzavrel, že príslušným orgánom na takéto rozhodnutie je zriaďovateľ SÚZA, t. j. MZVEZ SR," dodal hovorca. NSS SR zároveň priznal TIS právo na úplnú náhradu účelne vynaložených trov kasačného konania.
   V prípade rozhodoval tento rok aj Ústavný súd SR, na ktorý TIS podala sťažnosť proti postupu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR a Krajského súdu (KS) v Bratislave. Organizácia poukazovala na to, že konanie o sprístupnenie informácie trvalo ku dňu podania ústavnej sťažnosti 58 mesiacov bez právoplatného rozhodnutia. Ako vyplynulo z februárového nálezu ÚS, v konaniach, ktorých predmetom je realizácia práva na informácie, musia súdy konať prioritne. Ústavný súd preto NSS SR prikázal, aby konal bez zbytočných prieťahov.
   "NSS SR nám teraz v duchu rozhodnutia ÚS dal za pravdu, že riaditeľka SÚZA nemohla naše odvolanie v súvislosti s neposkytnutím informácie svojvoľne zamietnuť a rozhodnúť musí nadriadené ministerstvo zahraničných vecí," reagoval pre TASR riaditeľ TIS Michal Piško. Priblížil, že spor stál viac ako rok na Najvyššom súde SR a potom na NSS SR, ktorý mal rozhodnúť o kasačnej sťažnosti SÚZA.
   "Naša žiadosť o informácie sa tak po piatich rokoch vracia tam, kde súvisiaca kauza Predraženého slovenského predsedníctva v Rade EÚ vznikla – na MZVEZ SR," uviedol s tým, že budú veľmi zvedaví, ako sa aktuálne vedenie ministerstva so žiadosťou TIS vyrovná a či verejnosti sprístupní základné údaje o zákazke na zabezpečenie sprievodných podujatí pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.