Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

O preložení dvoch trestných sudcov na NS by mala Súdna rada rozhodnúť v novembri

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – O preložení dvoch sudcov na trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu (NS) SR by mala Súdna rada SR rozhodovať na konci novembra. Pre TASR to uviedol šéf Súdnej rady Ján Mazák.

Predseda NS SR Ján Šikuta podal v júli návrhy na preloženie dvoch sudcov, ktorí uspeli vo výberovom konaní. "Obaja sudcovia sa však musia podrobiť prísnemu dohľadu podľa nových právnych predpisov. Pred ich preložením na Najvyšší súd sa preverujú ich majetkové pomery a či naďalej spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, mravný štandard a integritu na zodpovedný a náležitý výkon funkcie sudcu Najvyššieho súdu," spresnil Mazák s tým, že si to vyžaduje pomerne rozsiahle zisťovanie a súčinnosť s viacerými orgánmi verejnej moci.
Doplnil, že pri jednom sudcovi Súdna rada zatiaľ nerozhodla, pretože vznikla potreba objasniť jeho majetkové pomery. "Bežná záležitosť, ale náročná na čas. Pri druhom sudcovi predseda Najvyššieho súdu listom 20. júla 2021 požiadal, aby ho Súdna rada preložila najskôr s účinnosťou k 1. novembru 2021," vyhlásil Mazák.
Dodal, že o preložení tohto sudcu sa malo pôvodne rozhodovať 14. októbra, "ale so zreteľom na list predsedu Najvyššieho súdu a na žiadosť predsedu Špecializovaného trestného súdu, ktorý žiada odložiť toto preloženie tak, aby sudca mohol dokončiť prejednávanie veľmi závažných trestných vecí, v ktorých je zákonným sudcom, sa bude o jeho preložení rozhodovať až koncom novembra 2021".
Mazák podčiarkol, že Súdna rada vníma svoje nové kompetencie v súvislosti s preverovaním majetkových pomerov a sudcovskej spôsobilosti sudcov vážne a nemôže z nich zľaviť. "Porušila by zákon. Súčasne rešpektuje to, že trestný sudca, ktorý je preložený, musí dokončiť trestné prípady, v ktorých je zákonným sudcom. Inak by nastal, ľudovo povedané, chaos. Predpokladám, že o preložení dvoch sudcov rozhodne Súdna rada koncom novembra," doplnil.
Predseda NS SR Šikuta minulý týždeň upozornil na neúplnú obsadenosť dvoch z piatich trestných senátov v súvislosti s tým, že Najvyšší súd stále nevytýčil odvolací termín v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur chudobným rodinám. Uviedol, že jeho permanentná snaha o personálne stabilizovanie trestnoprávneho kolégia NS SR sa na Súdnej rade nestretáva s rovnakým porozumením ako riešenie personálnych otázok Najvyššieho správneho súdu či Špecializovaného trestného súdu.